Wizyta delegacji Ukrainy zd

W dniach 5-7 lipca tego roku Gminę i Miasto Nowogrodziec odwiedziła oficjalna delegacja z Powiatu Przemyślany obwodu Lwowskiego (Ukraina) na czele ze Starostą Powiatu Przemyślany Wołodymyrem Dydyk. Celem wizyty ukraińskich gości było zacieśnienie i rozwinięcie dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przemyślany a Gminą Nowogrodziec. W składzie oficjalnej delegacji z Ukrainy byli Radni Rady Powiatu Przemyślany Taras Martyniak i Walerij Kuznetsow, Radny Rady Miejskiej w Przemyślanach Andrij Wasylkiw, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Przemyślanach Natalia Parylak wraz z wykładowcami i wychowankami szkoły oraz działacze społeczni regionu.
Po drugiej wojnie światowej część ludności polskiego pochodzenia, jak również ukraińskiego (ze względu na powiązania rodzinne), powróciła do kraju i osiedliła się na Dolnym Śląsku, między innymi właśnie w Gminie Nowogrodziec. Tradycje wywodzące się z kultury kresowej są pielęgnowane zarówno przez naszych Mieszkańców, jak i władze Gminy i Miasta Nowogrodziec. Jednym z przejawów korzystania z tej bogatej spuścizny kulturowej jest organizowane w naszej gminie Święto Kresowe, które cieszy się sympatią i zainteresowaniem Mieszkańców oraz odwiedzających gminę gości.
Dnia 5 lipca Goście z Powiatu Przemyślany podziwiali atrakcje architektoniczne naszej gminy, zwiedzając piękną późnobarokową świątynię – kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz ruiny klasztoru Sióstr Magdalenek. Następnie Goście pojechali do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Podstrefy Nowogrodziec – Wykroty oraz do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, zaś w drodze powrotnej przejechali przez wszystkie miejscowości Gminy Nowogrodziec. W tym samym dniu Mieszkańcy Gierałtowa organizowali spotkanie z przedstawicielami partnerskiego powiatu. Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimier Czerniak oprowadził Gości po Gierałtowie, opowiadając historię miejscowości, pokazując park oraz prezentując kościół pw. św. Antoniego w Gierałtowie. Chór Szkoły Muzycznej w Przemyślanach wykonał w kościele piękną pieśń - modlitwę do Matki Bożej.
Wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, ciężkiego okresu przesiedlenia podzielił się z Gośćmi Mieszkaniec wsi Gierałtów Pan Michał Matkowski, wywołując niezwykłe poruszenie i współczucie słuchaczy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowa przygotowały poczęstunek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie, gdzie przy herbacie i kawie były kontynuowane rozmowy o wspólnych korzeniach, o kochanej Ziemi Przemyślańskiej, o umiłowanym Świrzu. Panie z Zespołów Śpiewaczych „Dywostruny" i „Kałynońka" powiedziały, że w prezencie dla gościnnych Mieszkańców wsi będą śpiewać i grać tak długo, jak będą chcieli. Żegnali się ciepło – przyjaciele i bracia, z myślą o nowej wspólnej drodze, drodze europejskiej.
Dzień 6 lipca rozpoczął się wspólną modlitwą na mszy świętej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Następnie ukraińskich Gości serdecznie przywitano w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, gdzie nasi Partnerzy w prezentacji multimedialnej opowiedzieli o dziejach, atrakcjach oraz zamierzeniach Powiatu Przemyślany. Po zwiedzeniu Ratusza przedstawiciele delegacji zostali zaproszeni przez Gospodarza naszej gminy Roberta Relicha na Święto Pečenicy w Gościszowie. Starosta Powiatu Przemyślany Włodzimierz Dydyk wyraził podziw ze wspaniałej organizacji wydarzeń masowych, kultury i życzliwości Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. Zespoły folklorystyczne z Ukrainy uświetniły swoimi występami imprezę w gościnnym Gościszowie.
W ostatnim dniu wizyty, 7 lipca, uczestnicy delegacji z Ukrainy rozdzielili się na dwie grupy. Przedstawiciele władz lokalnych Powiatu Przemyślany udali się do Spółki Hydro -Tech, aby tam zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków - dotychczasowej największej inwestycji w Gminie Nowogrodziec oraz do firmy Novoferm Door Sp. z o.o. w Strefie Ekonomicznej. Natomiast pracownicy Szkoły Muzycznej w Przemyślanach wraz z uczniami zwiedzili cmentarz żołnierzy radzieckich w Nowogrodźcu, na którym pochowani są żołnierze i oficerowie 1 Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa – w większości Ukraińcy i Białorusini. Następnie zwiedzili Zakład Ceramiczny „MILENA" w Parzycach.
W towarzystwie Gospodarza Gminy Roberta Relicha Goście odwiedzili miejscowość Osła w Gminie Gromadka, gdzie w Domu Chleba Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej wszystkich gorąco powitał Ojciec Marek Skiba. Partnerzy z Ukrainy wzięli udział we mszy świętej, podczas której cała wspólnota katolicka modliła się o pokój na Ukrainie. Po zakończeniu mszy świętej Wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy w serdecznym powitaniu ukraińskiej delegacji, nawiązał do wspólnej historii i kultury obu narodów, posługując się nienagannym językiem ukraińskim. Zespoły z Przemyślan grały i śpiewały dla wdzięcznej publiczności, a Pani Galyna Szatkiwska zaśpiewała utwór własnego autorstwa, znaną Pieśń-Modlitwę o poległych na Majdanie bohaterach.
Wizyta była zorganizowana w ramach umowy o współpracy, która została podpisana w ubiegłym roku. Ogromne wrażenie na Gościach wywarły nasze gminne inwestycje, dynamiczny rozwój Gminy Nowogrodziec oraz umiejętność pozyskiwania środków unijnych przez władze lokalne. Ze swojej strony Starosta Powiatu Przemyślany Wołodymyr Dydyk podzielił się z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem swoimi troskami, opowiadając o licznych powołaniach do wojska z terenów Ukrainy zachodniej, lojalnych nowej władzy. Nasilający się konflikt wojskowy na Ukrainie dotkliwie odczuwalny jest na ziemiach Powiatu Przemyślany. Powołani do udziału w konflikcie zbrojnym są już mężczyźni do 27 roku życia. Władzy partnerskiego powiatu, po osobistej kontroli stanu umundurowania i uzbrojenia wojska ukraińskiego, usiłują we własnym zakresie zabezpieczyć swoich obywateli, wyjeżdżających na wschód Ukrainy, w kamizelki kuloodporne.

Żegnając się Partnerzy Gminy Nowogrodziec przekazywali słowa wielkiej wdzięczności wszystkim Polakom za pomoc i wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej. Nie kryjąc wzruszenia, a Panie – łez, Goście dziękowali za ciepło przyjaźni. „Zostawiamy tu nasze serca" – z takimi słowami odjechali nasi Partnerzy do swojej obolałej Ojczyzny.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich życzy Mieszkańcom Ziemi Przemyślańskiej, jak również wszystkim Ukraińcom, szczęścia, rozwoju, a przede wszystkim Pokoju !!!

Wyrazy szacunku oraz serdeczne podziękowania przekazuje Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich Panu Sebastianowi Mruk - Dyrektorowi Zarządzającemu Novoferm Door Sp. z o.o. za okazaną gościnę, możliwość zwiedzania zakładu produkcyjnego oraz czas poświęcony Gościom z Ukrainy, dziękuje gorąco Panu Michałowi Turkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, Panu Dariuszowi Pawliszczy – Wójtowi Gminy Gromadka, Księdzu Markowi Skiba ze Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Panu Wilhelmowi Tomczukowi - Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Pani Henryce Pilnej - Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Panu Kazimierzowi Czerniak - Radnemu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Panu Jackowi Ruchała - Prezesowi Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu, Pani Jadwidze Jaworskiej - Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowie, Panu Michałowi Matkowskiemu – Seniorowi z Gierałtowa, wszystkim gościnnym Mieszkańcom naszej gminy, którzy okazali troskę i życzliwość podczas wizyty oficjalnej delegacji z Powiatu Przemyślany w Gminie Nowogrodziec!

Zobacz galerię >>>