Gierałtów - umowa

W dniu 01 lipca 2014 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelma Tomczuka, Radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimierza Czerniaka, Sołtysa wsi Gierałtów Eweliny Szuter oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie Piotra Fedorowicza podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie". Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest Konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Axyo Sp. z o.o., ul. Żołnierska 47 a, 58-562 Podgórzyn, Partner Konsorcjum – FILIGRAN Sp. z o.o., ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica.
Zakres zadania obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, betonowanie i zbrojenie, roboty izolacyjne, roboty murowe, wykonanie drewnianej konstrukcji dachu, pokryć dachowych, wentylacji, stolarki i ślusarki, tynków wewnętrznych, okładziny ścian, malowania, posadzki, elewacje oraz wyposażenie sali gimnastycznej. Ponadto wykonane zostanie utwardzenie terenu, ogrodzenie, usunięcie kolizji energetycznej.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec stycznia 2016 roku. Wartość robót budowlanych 2 144 979,29 złotych brutto.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem a wsią w dostępie do infrastruktury edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej. Budowa obiektu sportowego przyczyni się do znacznej poprawy standardów edukacyjnych dla dzieci, wzmocni społeczny potencjał sołectwa oraz stworzy nowe oferty rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dzięki czemu nastąpi większa integracja społeczności wiejskiej.

A.Veer