nowogrodziec ukraina

W dniach 3 - 7 października br. na zaproszenie Starosty Powiatu Przemyślany (Ukraina) Oresta Krajewskiego delegacja Gminy Nowogrodziec na czele z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem odwiedziła Powiat Przemyślany.

Podczas wizyty została uroczyście podpisana Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy samorządami - Gminą Nowogrodziec a Powiatem Przemyślany. Umowa ta ma na celu utrzymanie więzów przyjaźni oraz współpracę w dziedzinach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej, turystyki i sportu, ochrony środowiska, edukacji przedszkolnej i szkolnej. Głównym celem współpracy jest ułatwienie wzajemnych wizyt Mieszkańców obu stron partnerskich, aby lepiej zrozumieć historię, tradycje, kulturę, obyczaje, gospodarkę oraz życie społeczne i wspólnotowe naszych narodów.

>>Relacje TV Łużyce "Mają dużo wspólnego"<<