1.2

W marcu br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wystąpił w imieniu władz samorządowych Gminy i Miasta Nowogrodziec z propozycją nawiązania współpracy partnerskiej do władz Powiatu Przemyślany obwodu Lwowskiego na Ukrainie.

Mając na uwadze wydarzenia historyczne łączące narody, jak również wspólne tradycje i obyczaje, Gmina i Miasto Nowogrodziec jest inicjatorem przyjacielskiej współpracy w różnych dziedzinach życia Mieszkańców obu regionów.
Niektóre miejscowości Gminy Nowogrodziec zamieszkiwane są przez byłych Mieszkańców Powiatu Przemyślany. Po drugiej wojnie światowej ludności polska została przesiedlona na Dolny Śląsk.
W Gminie Nowogrodziec istnieją zespoły ludowe i kapele nawiązujące do kultury i języka kresów południowo-wschodnich. Tradycje wywodzące się z kultury kresowej są pielęgnowane zarówno przez naszych Mieszkańców, jak i władze Gminy i Miasta Nowogrodziec. W naszej gminie jest organizowana impreza kultury kresowej - Święto Kresowe w Gierałtowie w miesiącu czerwcu.
„Jestem przekonany, że wspólne wspomnienia oraz przywiązanie do tradycji i kultury naszych regionów są ważne dla obu naszych narodów. Dlatego też liczę, iż współpraca między Powiatem Przemyślany i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele korzyści Mieszkańcom obu regionów, będzie inspiracją do wspólnych przedsięwzięć i spotkań"- powiedział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w swoim wystąpieniu do władz powiatu Przemyślany.
Odpowiadając na zaproszenie władz lokalnych Gminy Nowogrodziec w sierpniu br. do Nowogrodźca przyjechała oficjalna delegacja powiatu Przemyślany na czele ze Starostą Orestem Krajewskim. Zacni gości zwiedzili miejscowość Gierałtów, gdzie spotkali się z Mieszkańcami, którzy pochodzą właśnie z Powiatu Przemyślany oraz z ich potomkami. Przedstawiciele ukraińskiej delegacji wzięli udział w święcie gminy – obchodach I Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu.
Na uroczystej XL Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w dniu 30 sierpnia 2013 r. została podjęta Uchwała Nr XL/285/13 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przemyślany (Ukraina) a Gminą Nowogrodziec (Rzeczpospolita Polska).
W dniach 3-7 października br. na zaproszenie władz powiatu Przemyślany oficjalna delegacja Gminy Nowogrodziec na czele z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem odwiedzi Powiat Przemyślany. Celem wizyty naszej delegacji jest podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Powiatem Przemyślany, która stworzy warunki dla współpracy w dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego między Mieszkańcami obu regionów. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla naszej gminy!