wspolpraca przemyslany

Część miejscowości z terenu Gminy Nowogrodziec zamieszkują  przesiedleńcy z terenów obecnej Ukrainy (m.in. z Powiatu Przemyślany).

 

Po drugiej wojnie światowej Polacy zamieszkujący tereny obecnego Powiatu Przemyślany zostali przesiedleni na ziemię Dolnego Śląska i osiedlili się m.in. w Gierałtowie w Gminie Nowogrodziec.

Mając na uwadze wydarzenia historyczne łączące oba regiony, Gmina i Miasto Nowogrodziec wystąpiła do Powiatu Przemyślany na Ukrainie z inicjatywą podjęcia przyjacielskiej współpracy  w różnych dziedzinach życia. Dlatego też w dniach 16-19 sierpnia 2013 r. na zaproszenie tutejszych władz odwiedziła nas po raz pierwszy oficjalna delegacja z powiatu przemyślańskiego na Ukrainie na czele z Orestem Krajewskim – Starostą Powiatu Przemyślany.

W sobotę delegacja ukraińska wraz z Burmistrzem Nowogrodźca – Robertem Relichem udała się do Spółki Hydro-Tech, aby tam obejrzeć i zapoznać się z funkcjonowaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Goście mieli również okazję zapoznać się z działalnością gospodarczą prowadzoną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Wykrotach.

Kolejnym punktem programu oficjalnej wizyty był wyjazd do Gierałtowa. Gości z Ukrainy serdecznie przywitała Pani Sołtys – Ewelina Szuter wraz z Radnym – Panem Kazimierzem Czerniakiem. Goście zwiedzili kościół parafialny w Gierałtowie, gdzie znajduje się ołtarz przywieziony po wojnie ze wschodu przez przesiedleńców ze Świrza. Następnie delegacja odwiedziła Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gierałtowie, zabytkowy, odnowiony w 2012 r. park, a także remizę strażacką. W remizie delegację przywitali mieszkańcy wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gierałtów „OD-NOWA” i przedstawicielami OSP Gierałtów. Spotkanie przebiegało w miłej i serdeczne atmosferze. Goście obejrzeli tam także przygotowaną przez Panią Alicję Gajewską oraz Panią Sołtys – Ewelinę Szuter, wystawę starych fotografii pochodzących z kresów wschodnich.

Po spotkaniu w Gierałtowie goście wraz z Burmistrzem udali się na nowogrodziecki rynek aby wziąć udział w obchodach I Jarmarku Garncarskiego. W niedzielę - drugiego dnia Jarmarku, delegacja ukraińska także brała udział w obchodach naszego lokalnego święta, m.in. w przygotowanym przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu turnieju gmin.

Wieczorem Burmistrz Nowogrodźca pożegnał naszych gości.

                Współpraca z zagranicą jak również promocja regionów to jedna z ważniejszych kompetencji wszystkich samorządów. Współpraca między Powiatem Przemyślany i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele korzyści mieszkańcom obu stron, będzie inspiracją do organizacji wspólnych przedsięwzięć i spotkań.

герб району

W chwili obecnej trwają prace nad projektem umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Przemyślany a Gminą Nowogrodziec.

Zobacz galerię.