rachmistrz

Burmistrz Nowogrodźca - Gminny Komisarz Spisowy w Nowogrodźcu

Zaprasza do otwartego i konkurencyjnego naboru uzupełniającego kandydatów na rachmistrzów spisowych

 wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2021 r.

Więcej informacji :http://www.nowogrodziec.pl/index.php/wiadomosci/2782-nabor-na-rachmistrza-do-narodowego-spisu-powszechnego