Wizyta na Ukrainie zd

Dnia 19 maja br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich w ramach współpracy partnerskiej odwiedził z krótka roboczą wizytą Powiat Przemyślany obwodu Lwowskiego na Ukrainie.
Burmistrz Robert Relich spotkał się z przedstawicielami władz samorządowych powiatu Przemyślany. Na zaproszenie Sołtysa Świrza Iwana Serniaka, Gospodarz naszej gminy odwiedził miejscowość Swirz, gdzie odbywały się w tym czasie zmagania wojskowo – patriotyczne dla młodzieży pt. „Sokił-Dżura”. Przyjaźnie powitali licznie zgromadzeni młodzi mieszkańcy z powiatu Przemyślany Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha. Szkoła Podstawowa w Świrzu, Państwowa Straż Pożarna w Przemyślanach, Szkoła Muzyczna w Przemyślanach, Biblioteka Miejska, Muzeum Historyczne, Centrum Kultury i Starostwo Powiatowe w Przemyślanach, wspólnota katolicka w Bibrce – wszędzie polska delegacja była serdecznie witana.
Mając na uwadze wydarzenia historyczne narodów, Burmistrz Robert Relich w odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców naszej gminy, wystąpił do władz powiatu Przemyślany z inicjatywą uporządkowania terenu cmentarza katolickiego w miejscowości Świrz. Po drugiej wojnie światowej ludność polska ze Świrza została przesiedlona na tereny gminy Nowogrodziec. Nasi Seniorzy do dziś wspominają piękne Kresy, rozdzielone rodziny oraz utracone możliwości zaopiekowania się miejscami pochówku swoich najbliższych, co zawsze stanowiło nieodłączną i ważną część kultury polskiego narodu.
Cmentarz polski w Świrzu, który był obiektem szczególnej troski polskiej delegacji, został dokładnie obejrzany przez Burmistrza Roberta Relicha, podjęte zostały również ważne kroki zmierzające do systematycznego porządkowania cmentarza katolickiego, wyznaczenia granic terenu cmentarza oraz ustalenia listy osób pochowanych na nim.
„Jestem przekonany, iż współpraca między Powiatem Przemyślany i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele korzyści Mieszkańcom obu Państw, będzie inspiracją do wspólnych przedsięwzięć w dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego”- powiedział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich żegnając władze powiatu Przemyślany i przekazując jednocześnie zaproszenie dla władz samorządowych Powiatu Przemyślany do udziału w uroczystościach sierpniowych - Dni Gminy Nowogrodziec 2015 „III Jarmark Garncarski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”.

>>Relacje fotograficzne z roboczej wizyty Burmistrza Nowogrodźca w powiecie Przemyslany<<

herb n ca herb przemyslany