Pan Artur Kozioł – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych złożył 26 kwietnia 2019 roku wniosek do Burmistrza Nowogrodźca o rezygnację m.in. z Festiwalu Muzycznego i Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu.

"XI Międzynarodowy Festiwal "Muzyka u J.I.Schnabla" na pewno odbędzie się, zgodnie z planowanym programem i wydarzeniami kulturalnymi. Kilka miesięcy wcześniej podczas przygotowań w moim wystąpieniu, które w książeczce programowej adresuję do uczestników, napisałem ostatnie słowa o festiwalu – i niech tak trwa, oby jak najdłużej. Nie spodziewałem się, że na tydzień przed docenianym wydarzeniem kulturalnym będziemy rozpatrywać rezygnację z festiwalu. Czy festiwal odbędzie się w przyszłym roku? Niestety, dziś nie mogę złożyć deklaracji, która zapewni o przyszłości." - Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca.

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Kontrowersyjny wniosek<<<

PSU zd

W Nowogrodźcu wzorem lat ubiegłych realizowany jest projekt - prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Te prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Nowogrodziec już po raz dwunasty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku, w wykonywaniu ich uczestniczyło około 300 osób.

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.

Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym. Roślinność wzrasta, wymagana jest pielęgnacja i dbałość o tereny zielone w obrębie gminy, co osoby w ramach projektu starają się czynić.

PSU

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogrodziec uczestniczyli w szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Tym samym OSP Nowogrodziec, OSP Czerna oraz OSP Wykroty w swoich szeregach mają nowych, wykwalifikowanych członków jednostek operacyjno-technicznych.

Strażacy OSP Nowogrodziec i OSP Czerna uczestniczyli również w szkoleniu sfinansowanym ze środków własnych Gminy Nowogrodziec w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które przeprowadzone zostało w terminie pod koniec kwietnia 2019 roku w Trzebieniu.

Gmina Nowogrodziec od wielu lat sukcesywnie wspiera dążenia szkoleniowe Strażaków OSP, współpracując w tym zakresie z jednostkami OSP, a także Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Burmistrz Nowogrodźca serdecznie gratuluje Strażakom zaangażowanym w szkolenie, życząc jednocześnie, aby nabyta wiedza stanowiła dalszą motywację do pracy i rozwijania umiejętności.

Dzień zwycięstwa zd

Dzisiaj w Nowogrodźcu przedstawiciele władz samorządowych, Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Gościszowie uczczili 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej - największego konfliktu zbrojeniowego w historii świata.

Z tej okazji Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Pani Zofia Bokszańska zwrócili się z okolicznościowymi przemówieniami do zebranych przy Pomniku Obrońców Ojczyzny mieszkańców naszej gminy. Kombatanci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem wraz z Burmistrzem Robertem Relichem zapalili znicze i złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu. Biało-czerwone wiązanki złozyli również przedstawiciele społeczności szkolnej.

Dzień 8 maja 1945 roku jest uznawany w Europie Zachodniej za moment zakończenia II wojny światowej - Dzień Zwycięstwa. Tego dnia w 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny. Dzień wcześniej, 7 maja 1945 roku, Niemcy podpisały swoją kapitulację w Reims we Francji, w obecności przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. Kapitulacja III Rzeszy zakończyła tylko wojnę w Europie. Toczyły się jeszcze walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero kapitulacja Japonii - 2 września 1945 roku - zakończyła II wojnę światową.
II wojna światowa pochłonęła ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych, wśród nich 5,8 mln ofiar - obywatele polscy.

>>>Galeria zdjęć - Dzień Zwycięstwa - 74. rocznica zakończenia II wojny światowej<<<

Dzień zwycięstwa zdjęcia