odpady 410

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych w systemie tzw. „wystawki”.

dach zebrzydowa 410

18 maja br. rozpoczęły się prace związane z remontem pokrycia dachu na budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej.

Ratusz 

    

Informujemy, że od 25 maja 2020 r .

ARiMR

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków

ARiMR

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.