Gościszów po raz 24. zaprosił do Parku Dworskiego na Święto Pečenicy.

Tradycję, którą kultywują Mieszkańcy, przywieźli reemigranci, ich przodkowie, z terenów byłej Jugosławii.

Prosiak pieczony nad ogniem, pita, bogaty program artystyczny i miła atmosfera sprawiają, że każdego roku to gościszowskie wydarzenie przyciąga prawdziwe tłumy ludzi.

>>> Relacja TV Łużyce pt. Pecenica 2019<<<

 
 
 
 
Parkomat zd
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy Państwu, że zgodnie z projektem dotyczącym Rewitalizacji Płyty Rynku w Nowogrodźcu na ul. Rynek oraz na placu przy ul. Kościuszki, powstała strefa płatnego parkowania.
Od 01 lipca 2019 roku za postój na wyżej wymienionym obszarze należy uiszczać opłaty.
Opłaty za parkowanie dokonuje się w parkometrach wg. ustalonych stawek zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
Powyższe zmiany spowodowane są zwiększonym natężeniem ruchu oraz deficytem miejsc postojowych, zwłaszcza w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Wymuszenie rotacji na parkujących pojazdami znacznie usprawni ruch samochodowy na tym obszarze.
Informujemy Państwa, iż postój przez pierwsze 30 minut jest bezpłatny. Kierowcy muszą jednak wydrukować specjalny bilet, potwierdzający bezpłatne parkowanie.
Podajemy do wiadomości Państwa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, mapkę Strefy Płatnego Parkowania oraz załącznik ze stawkami opłat.
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Stawki opłat
stawki opłat parkometr
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania
 
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania1
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania2
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania3

Za nami XVIII edycja Święta Pieczenicy w Gościszowie. Na Mieszkańców i Gości naszej gminy czekała moc atrakcji oraz niespodzianek. Na terenie Parku Dworskiego można było odwiedzić wiele stoisk prezentujących tradycyjne receptury przygotowania pieczenicy - pieczonego prosiaka. Pięknie przygotowane stoiska zachęcały do degustacji wspaniałych potraw.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbały zespoły ludowe: Małe Gosciszowianki, Ocice, Milikowianki z Kapelą, Rząsinianki, Błękitne Kamizelki z Łagowa, Niespodzianka z Warty Bolesławieckiej, Działoszynianie, Podolanie z Czerwonej Wody, Polanie ze Środy Śląskiej, Gościszowianki oraz Kapela Herbuty.

Punktem kulminacyjnym imprezy było przeprowadzenie konkursu na najsmaczniejszą Pieczenice, który wygrał Pan Franciszek Bochenek z Nowogrodźca. Wyróżnienie zdobył Pan Marcin Dudziak z Gościszowa. 

Wiele emocji przyniósł również rozgrywany między zespołami Gościszowianki a Rząsinianki Turniej o ,,Złoty Ryj" w szeregu konkurencji: naśladowanie głosów ptaków, konkurs na przyśpiewkę o pieczenicy, spożywanie bananów, konkursy: "Poznaj brachu po zapachu", "Kapuściane kręgle", "Babka ziemniaczana", "Rzut tłuczkiem i wałkiem do manekina". Widowiskowy okazał się również konkurs ,,Wejście na słup", w którym pierwsze miejsce zajął Pan Andrzej Piszczek, drugie miejsce - Pan Juliusz Maziarz, zaś trzecie - Pan Grzegorz Bis.

Na zakończenie wystąpiły dwa zespoły disco polo: DI DŻEJ MIETEK oraz BASTA. To było piękne zakończenie wspaniałej uroczystości - Święta Pieczenicy w Gościszowie.

Zapraszamy za rok!
Źródło: GCKiS

 

Dwie gruntowe drogi do pól na terenie gminy Nowogrodziec - jedna o długości 150 m, a druga ponad 700 metrów, będą miały niebawem porządną nawierzchnię.

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu otrzymał dotację na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

>>>Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji TV Łużyce pt. Dostali pieniądze na dwie drogi<<<

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA
działający na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 668, ze zm.) oraz Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/397/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
ogłasza
II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2019 roku