Tradycyjnie w pierwszą sobotę września pielgrzymowały do Krzeszowa osoby niepełnosprawne i ich przyjaciele.

Była to już XX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Hasło, jakie towarzyszyło tegorocznej pielgrzymce, brzmiało: "Maryja - Oblubienica Ducha Świętego". 

Wszystkie najważniejsze elementy programu odbyły się w Kościele Klasztornym – zarówno Msza Święta, jak i poprzedzająca ją katecheza. 

Prelekcję wygłosił Ks. Artur Trela, dotychczasowy duszpasterz osób niepełnosprawnych, którego obowiązki przejął Ks. Marcin Uryga. Bazylika w tym czasie była wypełniona wiernymi, a co za tym idzie, również modlitwą. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska wraz z pracownikami i około stuosobową grupą mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w liturgii Mszy Świętej.

Tradycyjnie razem z mieszkańcami był Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z małżonką.

W bazylice przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Słowo Boże wygłosił Biskup Marek Mendyk, który mówił: „Od Maryi chcemy uczyć się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, Ona usprawnia wszystkie nasze niepełnosprawności."

Obecni byli również zaproszeni księża pracujący z osobami niepełnosprawnymi oraz niosący posługę w okolicznych parafiach.

Całość wydarzenia została zwieńczona pięknym koncertem ewangelizacyjnym, podczas którego śpiewał zespół wraz z całą bazyliką. Po uroczystej Mszy Świętej na placu Jana Pawła II przed bazyliką na pielgrzymów oczekiwał ciepły poczęstunek.

Podczas spotkania panowała serdeczna i życzliwa atmosfera.

Informujemy,

że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w gminie Nowogrodziec i powiecie bolesławieckim.
 8. Informacja dotycząca działalności Spółki „Hydro-Tech” w Nowogrodźcu.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 420/25 o pow. 0,0336 ha, obr. Milików);
 2. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Nowogrodźca;
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok;
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.

8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć >>tutaj<<

Park w Wykrotach.410

W dniu 11 września br. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Rewitalizacja zabytkowego Parku w Wykrotach” ze Stowarzyszeniem Integracja i Przyszłość Sołectw Wykroty i Zagajnik.

info dla Mieszkańców z herbem Harmonogram wystawki

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że w okresie jesiennym na terenie każdej miejscowości Gminy Nowogrodziec Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu przeprowadzi zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie tzw. „wystawki”.

Jest to możliwość pozbycia się ze swojego gospodarstwa domowego niepotrzebnych odpadów wielkogabarytowych. Do tego celu zostaną podstawione kontenery w terminach oraz miejscach, określonych w załączonym harmonogramie.

>>>HARMONOGRAM ORAZ MIEJSCA ZBIÓREK ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWOGRODZIEC<<<

harmonogram wystawki 2019

Na podstawie § 18 załącznika nr 1 do uchwały nr VII/41/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2020 podaję do publicznej wiadomości, iż urna do przeprowadzenia głosowania nad projektem/ami, które zostały pozytywnie zweryfikowane będzie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu- Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 11 parter). Na projekty można głosować w terminie od 20. 09.2019 r. do 10. 10.2019 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tj. (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30).

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej dotyczącej sołectwa, w którym mieszka oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.

>>>Więcej informacji<<<