Dzień Edukacji410

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu władz samorządowych składam najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia oraz optymizmu dla wszystkich Nauczycieli, Pedagogów, Wychowawców i Pracowników Oświaty.

Każdego dnia z ogromną pasją oraz poświęceniem wkładają Państwo wiele wysiłku w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Będąc mistrzami, autorytetami dla swoich uczniów, pomagacie im przygotowywać się do dorosłego życia, do bycia dobrym człowiekiem i obywatelem. Niech sukcesy uczniów będą nie tylko źródłem radości, ale przede wszystkim najlepszą motywacją do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

Serdecznie dziękuję za trud wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy poświęcony tym, którzy są naszą przyszłością i nadzieją – Uczniom i Uczennicom.

                        Życzę, aby codzienna praca była źródłem niekończącej się satysfakcji oraz radości z faktu, że jest Państwu dana możliwość kształtowania postaw,                             przekazywania wiedzy i umiejętności.

                                                                                                                                         Robert Relich

                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca