Robert Relich BN

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

W związku z niebezpiecznym rozprzestrzenianiem się Covid-19 , w trosce  o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracam się ponownie z prośbą o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Wprowadzone przez rząd ograniczenia, do których musimy bezwzględnie się stosować, mają służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie bagatelizujmy zagrożenia! To od nas zależy zdrowie nasze i naszych najbliższych! 

O tym, jak ważna jest profilaktyka w kontekście walki z koronawirusem, nie trzeba nikogo przekonywać.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych przy pomocy maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ponieważ wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za nasze wspólne bezpieczeństwo i wzajemnie się chronić.

Wszystkich interesantów Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz jednostek podległych proszę o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt. Apeluję też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec, proszę abyście wytrwali  w zachowywaniu ostrożności. Szczególnie zadbajmy o seniorów, bo to dla nich wirus jest najbardziej niebezpieczny. Otwórzmy się na ich potrzeby, które do tej pory mogły być niezauważone.

Dziękuję wszystkim pracownikom służby zdrowia, wszystkim pracującym w handlu, przy produkcji żywności, pracownikom opieki i ochrony porządku publicznego, wszystkim, którzy podejmują trud pracy mimo własnych obaw i trudności, abyśmy mogli dobrze funkcjonować w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie.

Życzę dużo zdrowia oraz wyrozumiałości!

Robert Relich

Burmistrz Nowogrodźca