Gmina Nowogrodziec realizuje wzorem lat ubiegłych projekt - Prace Społecznie Użyteczne. Te prace organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Nasza Gmina już po raz dwunasty organizuje Prace Społecznie Użyteczne. Na przestrzeni lat, tj. od 2008 roku, w wykonywaniu ich uczestniczyło około 300 osób.

Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym. Roślinność wzrasta, wymagana jest , co Osoby zaangażowane w projekcie pielęgnują i dbją o tereny zielone w obrębie gminy, sprzątają i porządkują parki, przystanki autobusowe i place zabaw.

W minionym okresie w ramach Prac Społecznie Użytecznych uporządkowane zostały następujące tereny:

▪ Cmentarz Żołnierzy Radzieckich,
▪ Plac zabaw dla dzieci po przeciwnej stronie przedszkola w Nowogrodźcu,
▪ Rowy melioracyjne w Milikowie (skoszono trawę),
▪ Plac zabaw w Milikowie i teren wokół boiska do gry w piłkę nożną,
▪ Teren przy Straży Miejskiej i Straży Pożarnej,
▪ Park w Wykrotach,
▪ Przystanki autobusowe w Wykrotach,
▪ Przystanki autobusowe w Zebrzydowej,
▪ Chodniki dla pieszych w Zebrzydowej.

Kolejno w nadchodzących tygodniach wykonywane będą:

▪ prace porządkujące chodnik dla pieszych w Gierałtowie,
▪ w dalszym ciągu utrzymywana będzie czystość na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,
▪ porządkowanie terenu wokół koszy na śmieci na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Sienkiewicza,
▪ utrzymanie porządku w parku w Wykrotach,
▪ utrzymanie ładu na terenie, przy którym znajdują się przystanki autobusowe w Wykrotach i Zebrzydowej,
▪ utrzymanie czystości na placach zabaw.

Prace wykonywane są odpłatnie przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 godzin w miesiącu. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.