Nowogrodziec zd 

W Nowogrodźcu jest prowadzony monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza. Na budynku Urzędu Miejskiego został zainstalowany czujnik mierzący w sposób ciągły zawartość pyłów – PM 10 i PM 2,5 – w powietrzu (jak również jego temperaturę, wilgotność i ciśnienie). Wyniki jego pomiarów może obserwować każdy na bieżąco – na specjalnej stronie internetowej.

Zakup, jak i obsługa internetowa czujnika, jest zrealizowana na zlecenie Roberta Relicha, Burmistrza Nowogrodźca z budżetu Gminy Nowogrodziec. Dokonywane przez niego pomiary mają służyć informowaniu Mieszkańców o jakości powietrza na terenie naszej gminy. Ważnym jest to, że lokalizacja czujnika może być zmieniana, co daje możliwość monitorowania jakości powietrza na terenie całej gminy.

Dodatkowo realizacja przez Gminę Nowogrodziec zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła” w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, w tym komfortu życia Mieszkańców i poprawy ich stanu zdrowia, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania pyłów PM2,5 i PM10.

Większa cześć budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Rynek, w związku z przeprowadzaną rewitalizacją płyty rynku oraz prowadzonym przez Gminę programem wymiany pieców przyłączyła się do sieci gazowej.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca: „Pamiętam ile słów krytyki wywołała likwidacja komórek na zapleczu kamienic w Rynku. Dobrze, że nie uległem krzywdzącej, szczególnie dla Mieszkańców, nieuczciwej dezinformacji. Dziś właściciele korzystają z nowoczesnych ekologicznych kotłów zasilanych gazem ziemnym, razem oddychamy czystym powietrzem, powstała piękna architektonicznie przestrzeń w ramach rewitalizacji rynku.”

Redukcja zanieczyszczeń jest aktualnie widoczna na wynikach pomiaru jakości powietrza w Mieście Nowogrodziec.

Zachęcamy do stałego monitorowania jakości powietrza:
http://panel.syngeos.pl/

Nowogrodziec 700pks