Kadencja Sołtysów zd

Dobiega końca kadencja obecnie urzędujących Sołtysów w gminie Nowogrodziec.
W związku z tym, dnia 15 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu miało miejsce spotkanie Sołtysów z terenu gminy Nowogrodziec podsumowujące obecną kadencję.
Podczas spotkania Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował wszystkim Sołtysom za odpowiedzialną i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju całej gminy, podkreślając ważną rolę pośrednika pomiędzy Mieszkańcami a władzami gminy Nowogrodziec.
Była to doskonała okazja do przeprowadzenia rozmów, jak również do  podsumowania dokonań oraz refleksji nad dotychczasowym działaniem w poszczególnych miejscowościach.
Zwracając się do Sołtysów, Burmistrz Robert Relich serdecznie dziękował słowami:
 
W imieniu samorządu lokalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz swoim własnym, kierownictwa Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych  serdecznie i gorąco dziękuję. Wyrażam wielkie uznanie dla Państwa społecznej pracy i zaangażowania na rzecz Mieszkańców i sołectw, które mieliście zaszczyt reprezentować. Sołtys to przyjaciel, a nie żołnierz na pierwszej linii frontu w okopie.
Sołtys to dobry i przykładny gospodarz, pomocna dłoń w wielu sprawach i troskach codziennego dnia, gdzie nie zawsze, pomimo starań, urzędy i instytucję są w stanie znaleźć rozwiązanie.
Dziękuję za wspólną 4-letnią współpracę. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, uznania Waszych dokonań, szacunku i życzliwości oraz zrozumienia Mieszkańców.
Podziękowania kieruję również pod adresem członków Rad Sołeckich, którzy angażowali się  i współpracowali razem z Wami, opiniowali, podpowiadali, motywowali i dzielili się uśmiechem, gdy nie raz może przychodziło zwątpienie.
Sołtysom, którzy zdecydują się i wezmą udział w najbliższych wyborach, życzę sukcesu wyborczego. Podczas wyborów pracownicy Urzędu Miejskiego będą stali nie tylko na straży prawidłowości procedur, ale co ważniejsze będą wspierać radnych w odpowiedzialnej roli przewodniczącego zebrania wiejskiego. 

Spotkanie z Sołtysami gminy Nowogrodziec przebiegło w bardzo miłej atmosferze.  

<<< Galeria zdjęć >>>

Kadencja Sołtysów zdjęcia