Szanowni Mieszkańcy!

         Przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 5155) od dnia 1 lipca 2018 roku obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości  paliw stałych. Uchwała antysmogowa dotyczy zatem:

 - Węgla brunatnego, który ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości pyłów, siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzoapiren.

 - Mułów węglowych i odpadów węglowych, których spalanie powoduje dużą emisję pyłu, nawet 50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muł uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie pogarsza warunki spalania.

 - Miału – węgla w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej trzech milimetrów, który generuje bardzo duże ilości pyłu do atmosfery.

 - Wilgotnego drewna, o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %. Jego spalanie prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzoapirenu, a także pyłów, w tym najbardziej szkodliwych. Spalać wolno tylko drewno suche, najlepiej sezonowane przez minimum dwa lata.

Uchwała obejmuje każdego mieszkańca i każdy podmiot gospodarczy na terenie województwa, nieprzestrzeganie jej zagrożone będzie karą grzywny do 5000,00 zł.

Nabywane paliwo powinno posiadać świadectwo jakości, które potwierdzi jego pochodzenie oraz charakterystyczne parametry jakościowe. Wskazane jest zachowanie paragonu lub innego dowodu potwierdzającego zakup paliwa w razie kontroli.

        Oczywiście, jak do tej pory zabronione jest też palenie w piecach odpadami.

        Dbajmy o nasze środowisko i zapewnijmy sobie i naszym potomnym czyste powietrze.

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                           Robert Relich