Gminny Konkurs Wiedzy o Patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec św. Jadwidze Śląskiej odbył się w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu.

Konkurs przygotowany był dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Piętnastu uczniów z 5 szkół zmagało się z testem dotyczącym wiadomości z zakresu życia i działalności świętej Jadwigi Śląskiej.

Za poprawnie rozwiązany test można było zdobyć 79 punktów.

>>Relacja GCKiS w Nowogrodźcu o wynikach konkursu<<

>>Więcej o Świętej Jadwidze Śląskiej - Patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec<<