W dniu 1 września 2018 roku odbyła się XIX Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół do Krzeszowa. Hasło towarzyszące tegoorocznej pielgrzymce brzmiało: „Z Maryją dziękujemy za Niepodległą" i nawiązywało do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Około stuosobowa grupa Mieszkańców Gminy Nowogrodziec uczestniczyła w tym wydarzeniu. Spotkanie rozpoczęło się od katechezy wygłoszonej przez ks. Tomasza Filipka, opiekuna duchowego Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych im. św. o. Pio z Legnicy.

Kolejnym punktem spotkania był koncert organowy w wykonaniu duetu organowego „Ad Libitum Organ Duo".

>>Więcej informacji - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu<<