W dniu 20 kwietnia 2018 roku w GCKiS Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Nowogrodziec.

Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie oraz prezentacja umiejętności dzieci.

>>Gminny Konkurs Recytatorski Klas I-III w Nowogrodźcu<<