droga www 410

Robert Relich  Burmistrz Nowogrodźca w porozumieniu z samorządami i zarządcami dróg na terenie Gminy informuje o realizowanych zadaniach, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

 

Poniesione zostały znaczne nakłady finansowe z udziałem pozyskanych środków zewnętrzynych, przy optymalnym wydatkowaniu środków z budżetu Gminy. Zadania drogowe będą kontynuowane w kolejnym roku. Obecnie Gmina Nowogrodziec samodzielnie realizuje wiele zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych.

TV Łuzyce - Remonty na drodze wojewódzkiej

TV Łuzyce - Powiatowa Gierałtów - Czerna

TV Łużyce - Drogi do pól