piteik

Punkt Informacji Turystycznej Edukacyjnej i Kulturalnej  znajduje się w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Zlokalizowany jest  w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 20, Kościuszki 10

 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 15.30

tel. 513 336 919

Zadania Punktu Informacji Turystycznej, Edukacyjnej i Kulturalnej  w Nowogrodźcu 

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz Gminy i Miasta Nowogrodziec w oczach turystów.

2. Spełnianie roli doradczej i promocyjnej, poprzez zachęcanie potencjalnych klientów do uczestnictwa w ruchu turystycznym i do wyboru określonego miejsca wypoczynku.

3.Gromadzenia, przetwarzanie i udzielanie informacji turystyczno-kulturalnej osobom zainteresowanym oraz szeroko rozumiana promocja Nowogrodźca jako Miasta Dobrego Garnka.

4. Informowanie o imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych jakie odbywają się na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, jak również w sąsiednich gminach i powiecie, wszelakich wystawach, koncertach, plenerach, festynach itp.

5. Dla wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem naszego miasta i gminy, udostępnianie informacji o najciekawszych miejscach, atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych) i zabytkach.

6. Informowanie turysty na temat bazy noclegowej, gastronomicznej i komunikacyjnej.

7. ścisła współpraca:

- z jednostką zajmującą się propagowaniem kultury w naszej gminie tj. Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,

- z naszymi jednostkami organizacyjnymi i oświatowymi,

- z sołectwami i Kołami Gospodyń Wiejskich,

- z organizacjami pozarządowymi,

- ze związkami i stowarzyszeniami, których członkiem jest Gmina i Miasto Nowogrodziec m.in. Euroregion Nysa, LGD Partnerstwo Izerskie,

- z przedstawicielami branży turystycznej z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec m.in. właściciele pensjonatów, zajazdów, obiektów zajmujących się turystyką wiejską, kwater prywatnych, pokojów gościnnych, restauracji, barów, przewoźnicy lokalni itp.,

- z wytwórcami produktów lokalnych, artystami i rzeźbiarzami,

- z mediami (portale turystyczne, portale o charakterze regionalnym, prasa, radio, telewizja itp.),

- z Miastami i Gminami partnerskim (Gmina Srbac, Gmina Grossdubrau, oraz Partnerstwo Miast Kaolinowych),

- z innymi punktami w naszym regionie (m.in. w celu wymiany materiałów informacyjno – promocyjnych),

- z przedstawicielami branży turystycznej spoza gminy oraz instytucjami zajmującymi się promocją turystyczną,

-z organizacjami należącymi do krajowego systemu informacji turystycznej tj. Polską Organizacją Turystyczną (POT) oraz Dolnośląską Organizacją Turystyczną (DOT), jak również z odpowiednimi wydziałami urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego.

8. Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, plenerach, festynach itp. w celu promocji walorów turystycznych i gospodarczych gminy.

9. Gromadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,

10. Organizacja spotkań i imprez z udziałem podmiotów turystycznych i gospodarczych,

11. Przygotowywanie bieżących informacji z zakresu promocji gminy.

12. Wydawanie i prowadzenie kolportażu materiałów promocyjnych i informacyjnych.

13. Wyposażenie w materiały promocyjno-informacyjne oraz gadżety promocyjne:

· udostępniane wydawnictw i publikacji w formie folderów, albumów, katalogów, przewodników i programów oraz wąskotematycznych ulotek, planów miasta i regionu itp.

· Opracowywanie własnych informatorów, ofert turystycznych, gospodarczych Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz realizacja działań marketingowych dla tej oferty Punkt IT musi dysponować nieodpłatnymi ulotkami dotyczącymi Gminy i Miasta Nowogrodziec, w skład których powinny wchodzić: baza noclegowa i agroturystyka, baza gastronomiczna, zabytki i atrakcje turystyczne, imprezy kulturalne

14. Współpraca z wytwórcami lokalnych produktów oraz artystami w celu ukazania piękna, tradycji i potencjału naszej gminy.

15. Rozwój Punktu Informacji Turystycznej m.in. poprzez działania związane z uzyskaniem certyfikatów i odpowiednich kategoryzacji, które zapewniają podniesienie jakość obsługi turystów.

artykuły:

 

Coraz więcej turystów odwiedza gminę Nowogrodziec

miasto-przyjazne-turystom-2017

moda-na-nowogrodziec

turystyka-laczy-pokolenia

nowogrodziec-coraz-bardziej-popularny-wsrod-turystow

gmina-nowogrodziec-jedna-z-najprzyjemniejszych-niespodzianek

nowogrodziec-gmina-talentow

goscinna-gmina

noclegi.jpg gastr1.jpg

anigif5.gif

Punkt Informacji Turystycznej, Edukacyjnej i Kulturalnej w Nowogrodźcu

 

do pobrania2