Podatek rolny

Wysokość stawek podatku rolnego na 2019 rok

    1. dla gruntów gospodarstw rolnych

         2,5 q x 52,00 zł = 130,00 zł,

    2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

          5 q    x 52,00  zł = 260,00  zł, 

Formularze deklaracji:
Załącznik nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny
Podstawa prawna

1. Uchwała Nr  LX/398/18  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok  
2. Uchwała Nr XVIII/122/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego