Wysokość stawek podatku leśnego na 2015 rok

0,220m3 drewna x 188,85 zł = 41,5470

 

Formularze deklaracji:

 

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego

 

Załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek leśny 

 

  podstawa prawna:

 

   1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r.   w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  (M.P. z 2014 , poz. 955)

  2. Uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego