W dniach 11-14 października 2012 r. na zaproszenie władz Gminy Srbac odbyła się wizyta oficjalnej delegacji przedstawicieli Gminy i Miasta Nowogrodziec w partnerskiej Gminie Srbac w ramach podpisanej na uroczystej XXI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Umowy Dotyczącej Nawiązania Partnerstwa i Współpracy Pomiędzy Gminą Nowogrodziec (Polska) i Gminą Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny). Umowa ta przewiduje współpracę w dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego na zasadach dobrowolnej współpracy w celu ustanowienia braterskich stosunków między obu narodami i pogłębienia stosunków między mieszkańcami obu gmin.
 
    W składzie oficjalnej delegacji naszej Gminy wzięli udział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk, przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Nowogrodźcu Eugeniusz Braszka, Mieszkaniec Czernej Józef Stopiński, tłumacz języka serbskiego Antoni Stec oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Stanisław Żółtański.                                                                                                                                                                        
sr2.jpg
     W Srbac oficjalna delegacja Gminy Nowogrodziec została powitana w Urzędzie Gminy Srbac przez Naczelnika Gminy Zivko Mikulic wraz ze współpracownikami. Po oficjalnym powitaniu przedstawiciele władz partnerskich gmin wzięli udział w uroczystości składania wieńców i zapalenia zniczy na cmentarzu pod tablicami i mogiłami polskich i jugosłowiańskich żołnierzy, którzy polegli w walce z hitlerowskim okupantem. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów oraz telewizji z miasta Banja Luka. Uroczystość ta była wielkim przeżyciem dla przedstawicieli polskiej delegacji, gdyż właśnie w tym miejscu został pochowany ojciec uczestnika delegacji, Mieszkańca Nowogrodźca Pana Eugeniusza Braszki.  
                                                    
     Po południu polska delegacja zapoznała się z technologią Zakładów Drobiarskich „Perutnina Ptuj” Povelic-Srbac. Dyrektor Svarun Udovic opowiedział o działalności zakładu oraz zaprezentował linie produkcyjne.
 
     Tego samego dnia wieczorem przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy artysty malarza Zorana Suvajca z Banja Luki, zorganizowanej przez Dom Kultury w Srbac. Na imprezie artystycznej obecnych było wielu Mieszkańców Gminy Srbac.
 
      W drugim dniu wizyty delegacja odwiedziła Centrum Szkolnictwa „Petar Kocic” w Srbac. Uczestnicy polskiej delegacji zapoznali się z charakterem placówki, jego osiągnięciami oraz bazą dydaktyczną. W trakcie wizyty doszło do spontanicznego spotkania z członkami zespołu Kulturalno-Artystycznego Centrum „MLADOST” i Grupy etnicznej SPOMENKA, którzy występowali podczas tegorocznego Święta Pieczenicy w Gościszowie. Młodzież bardzo serdecznie i ciepło przywitała naszą delegację, wykazując szczerą radość i wzruszenie.
 
      W godzinach popołudniowych delegacja odwiedziła przedsiębiorstwo TEKSTIL DIJANA, w którym Dyrektor Slobodan Dukic zapoznał zwiedzających z historią oraz produkcją przedsiębiorstwa. Następnym punktem oficjalnego programu była wizyta w Zakładzie Energetycznym w Srbac, w którym dyrektor Miszo Miholcic przedstawił delegacji cele oraz charakter pracy zakładu. Delegacja miała również okazję zwiedzić piękne miasto Banja Luka.
  nagrobek1.jpg
     W sobotę delegacja uczestniczyła w spotkaniu z Mieszkańcami sołectwa Stary Martyniec. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z członkami oficjalnej delegacji oraz Sołtysem Starego Martyńca Miroslawem Cetojevicem odwiedzili stary cmentarz oraz zapalili znicze przy tablicy, upamiętniającej pochowanych tam Polaków. Dla Pana Eugeniusza Braszki, ówczesnego Mieszkańca Nowego Martyńca, było to wielkie wydarzenie, powiązane ze wspomnieniami z czasów zamieszkiwania.
 
     W ostatnim dniu wizyty członkowie oficjalnej delegacji Gminy i Miasta Nowogrodziec zostali zaproszeni przez władze Gminy Srbac do udziału w nabożeństwie za Gminę Srbac i jej Mieszkańców.
 
     Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreśla, iż wizyta oficjalnej delegacji przedstawicieli Gminy i Miasta Nowogrodziec w partnerskiej Gminie Srbac odbyła się w bardzo życzliwej, ciepłej i przyjaznej atmosferze.
 
     Nasi partnerzy wyrażają zadowolenie z nawiązanego partnerstwa i deklarują gotowość do dalszej owocnej współpracy na wszystkich płaszczyznach podpisanej umowy.
 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie dziękuje uczestnikom wizyty za udział i godne reprezentowanie naszej społeczności.