ssemp

Nazwa i adres spółki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
ul. Papieża Jana Pawła II nr 11a
58-400 Kamienna Góra
Obszar działania spółki: terytorium RP i poza jej granicami
Czas trwania działalności spółki: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2008, Nr 232, poz. 1549) w § 1 ust. 3 wskazuje, że strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.
Organy spółki:
• Walne Zgromadzenie
• Rada Nadzorcza
• Zarząd Spółki

    Spółka została zawiązana aktem notarialnym dnia 10 listopada 1998r., natomiast w dniu 18 grudnia 2001r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Gmina i Miasto Nowogrodziec przystąpiła do spółki na podstawie Uchwały Nr I/3/98 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 28 października 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki „Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze" i objęcie udziałów. Zgodnie z postanowieniami uchwały Gmina Nowogrodziec wniosła do spółki wkład niepieniężny w postaci prawa własności działek gruntu niezabudowanych o łącznej powierzchni 106,98 ha i łącznej wartości 1 417 600,00 PLN.
   

Adres strony internetowej: http://ssemp.pl/